Gå til indhold

Vi skal spænde livremmen ind

Alle skal hjælpe til med at finde de gode løsninger, når vi i 2024 skal reducere forbruget på SUH med 300 mio. kr.

Der er brugt langt flere penge i 2023, end der var råd til, og i 2024 står SUH til samlet at bruge over 350 mio. kr. mere, end der er budget til.

- Vi skal simpelthen spænde livremmen ind til det hul, den var i, inden COVID, siger sygehusdirektør Ricco Norman Dyhr og fortsætter:

- Vi skal nedbringe vores forbrug med 300 mio. kr. i år og resten findes i et samarbejde med regionen.’

- Derfor har vi brug for alle jer dygtige medarbejdere. Uden jer er vi ingenting. Det er jer, der skaber den behandling og omsorg, som vi giver vores patienter, og jeg håber, at I vil tage aktivt del i det, vi nu skal få til at lykkes. Det kan vi kun gøre i fællesskab.

 

Skal SUH afskedige medarbejdere?

Afskedigelser er ikke planen. En del af de økonomiske udfordringer skyldes netop, at hospitalet mangler og har brug for medarbejdere:

- Men nu skal afdelingerne hver især udarbejde en plan, og der kan f.eks. indgå planer om nedlæggelse af ubesatte stillinger, eller at vi måske ikke genbesætter en stilling, hvis en medarbejder har sagt op. Vi skal også arbejde på at få sygefraværet ned de steder, hvor det er for højt, siger sygeplejefaglig vicedirektør Susanne Friis og tilføjer:

- Samtidig indfører vi det, man kalder et kvalificeret ansættelsesstop, hvor opslag af stillinger skal godkendes først. Der vil dog være undtagelser, hvis man f.eks. har mange tomme stillinger i forvejen.

Sygehusledelsen vil give afdelingerne så frie rammer som muligt til at finde de bedste løsninger til at optimere. Forventningen er, at det kan ske uden afskedigelser, men det vil først stå helt klart, når den enkelte afdeling har lagt en plan for den økonomiske tilpasning.

Går det ud over patienterne?

Udgangspunktet er, at der ikke skal ske væsentlige ændringer for patienterne, men måske kan nogle patientforløb tænkes på en anden måde, som også er bedre for patienten:

- Det er klart, at vi med en tættekam vil gennemgå vores behandlinger og pleje og sikre, at vi bruger pengene der, hvor de gør mest gavn. Og der har vi brug for hjælp fra jer, der er tæt på patienterne, siger lægefaglig vicedirektør Morten Ziebell og uddyber:

- Vi ved, at vi nogle gange løser opgaver, hvor effekten for patienten er tvivlsom. F.eks. i diagnostikken med blodprøver, røntgen eller scanninger, hvor nogle ydelser ikke gør en forskel for patienten, og i værste fald ikke bliver brugt eller gentaget unødigt. Det skal vi til livs. Det kalder vi Vælg klogt-initiativet. 

- Vi skal også sikre, at vi ser de rette patienter på sygehuset og tilbyder dem behandling, som vi har en forventning om virker. Det kan vi alle blive bedre til - og det er et nationalt fokusområde, siger Morten Ziebell. 

Hvorfor holder budgettet ikke?

Først og sidst: De økonomiske problemer har intet med fusionen at gøre, og vi har faktisk fået et større budget, fordi Regionsrådet har givet flere penge til bl.a. radiologi og patologi.

Der er imidlertid flere andre grunde til, at udgifterne er steget og budgettet ikke balancerer. Vi har brugt rigtig mange penge på det, vi kalder ’dyre løsninger’ som f.eks. vikarer, som har kostet ca. 250 mio. kr. i 2023. Samtidig er udgifter til bl.a. laboratorieydelser steget, og vi har brugt ca. 280 mio. kr. på at sende patienter videre til privathospitaler.  

Det forventede forbrug på Sjællands Universitetshospital står til at blive 5,6 mia. kr. i 2024, hvis vi ikke gør noget. En reduktion i forbruget på 300 mio. kr. svarer til ca. 5,4 %.