Gå til indhold

Mette Friberg Hitz, konstitueret cheflæge Medicinsk Afdeling i Nykøbing

Hvad er afdelingens største udfordring?

Vores største udfordring er, at vi ikke kan rekruttere læger til afdelingen og derfor bruger mange penge på vikarer og FEA, frivilligt ekstraarbejde. Overordnet skal vi holde fokus på kerneopgaven og ikke bare blive ved med at levere mere og mere.

 

Læs nyheden: skal spænde livremmen ind

 

Hvad vil I gøre?

Vi håber på, at vi med fusionen kan hjælpe hinanden og have et mere fælles ansvar for patienterne. At læger fra Roskilde og Køge også kan hjælpe med at se patienter i ambulatorierne her og tage en stuegang i Nykøbing indimellem. Og så arbejder vi på at ansætte flere udenlandske læger.

En målrettet strategi på at rekruttere flere sygeplejersker har været en succes, så vi nu er gået fra at mangle 44 sygeplejersker til at mangle 16. Det er fantastisk, men kan ikke overføres direkte til lægerne. Mange af sygeplejerskerne bor i nærområdet, det gør lægerne ikke.

Vi vil arbejde mere databaseret og se kritisk på, hvad der giver mening for patienterne. Kan vi fx indføre Clinic on Demand flere steder, så patienterne booker tid ved behov i stedet for faste indkaldelser? Vi vil analysere driften af ambulatorierne og ser, om vi kan gribe vores flow af patienter an på en anden måde?

Hvilken effekt?

Håbet er, at vi bliver flere læger og sygeplejersker om patienterne i Nykøbing. At vi kan skabe bedre sundhedstilbud og samtidig gøre det billigere, fordi vi ikke skal købe så mange vikarer. Og så skal vi bruge personalet mest effektivt der, hvor det giver mest værdi for patienterne.