Gå til indhold

Cristina Viktoria Andersen, chefsygeplejerske Ortopædkirurgisk Afdeling i Køge

Hvad er afdelingens største udfordring?

Vores store udfordring er at nå alle patienterne. I dag går for mange til privathospitalerne, før vi overhovedet når at se dem og vurdere den nødvendige behandling. Det er dyrt. Men her er også mange indbyrdes afhængigheder, fx skal der være nok ledige operationslejer.

Læs nyheden: skal spænde livremmen ind

 

Selvom vi er næsten fuldt bemandet bruger vi for mange vikarer. Vi har fx mange unge sygeplejersker, og derfor også mange på barsel. Og vores høje sygefravær især på korte sygemeldinger skal ned.

Priserne stiger på indkøb, og vi kan ikke selv påvirke og styre det, fordi andre står for bestillingen. Det bør være mere transparent. Det gælder fx kosten til patienterne og vores arbejdsredskaber (utensilier).

 

Hvad vil I gøre?

Vi har fokus på, hvornår der er evidens for operationer. Fx opererer vi nu kun 12% af håndledsbrud hos ældre mod 85 % tidligere, fordi undersøgelser har vist, det ikke giver bedre resultater.

Det samme fokus har vi på plejen, hvor vi går fra en traditionel plejekultur til en mere evidensbaseret praksis. Vi arbejder systematisk på at styrke kompetencerne. Fx har vi udviklet kompetencekort på 12 grundlæggende sygeplejefaglige områder, som både nyansatte og erfarne skal igennem med vores onboarding-sygeplejerske. Kompetencekortene vil foregå i klinikken.

Nu skal vi have nogle nuancerede, konstruktive drøftelser med Medudvalg og medarbejderne om, hvordan vi for alvor får gjort op med de dyre løsninger som at bruge vikarer og FEA. Og hvordan vi bedst kan sænke sygefravær. Jeg tror på, at vi ved fælles indsats godt kan reducere det betydeligt, fx ved at have fokus på en mere systematisk opfølgning på de mange korte fravær.

Hvilken effekt?

Jeg håber, at stop for vikarer og mindre sygefravær kan give et bedre arbejdsmiljø, fordi vi er flere faste på arbejdet.  

Sammen med sygehusledelsen skal vi se på, hvad vi skal gøre mindre af, så vi får plads til flere patienter hos os i stedet for på privathospitalerne.

Det høje forbrug er en kæmpe udfordring i hele regionen, og vi er nødt til kollektivt at styre det bedre. Hvis alle begrænser vikarforbrug og FEA, så får vi flere fastansatte på arbejde.

Vi skal stadig bruge kræfter på at skabe gode arbejdsforhold og udvikling, så vi bliver ved med at være et godt sundhedsvæsen.