Gå til indhold

Hvorfor fusionerer vi?

Læs om baggrunden for fusionen og bliv klogere på vores fælles fremtid

Baggrund for fusionen

Som led i udviklingsprogrammet Bæredygtige akutsygehuse, også kaldet BASS, besluttede Regionsrådets politikere den 22. august 2023, at Sjællands Universitetshospital og Nykøbing F. Sygehus skulle fusionere.

Udviklingsprogrammet Bæredygtige akutsygehuse har til hensigt at skabe et mere sammenhængende og samarbejdende sygehusvæsen, hvor alle patienter og borgere i Region Sjælland skal have lige adgang til sundhedstilbud.

- Om man er patient i Nakskov, Næstved, Køge eller Kalundborg. Om man er multisyg eller fejler flere ting samtidig, eller om man er i kontakt med sundhedsvæsenet for første gang. Alle borgere i Region Sjælland skal opleve samme høje kvalitet i behandlingen og have et sammenhængende behandlingsforløb.

Du kan læse regionens samlede katalog om udviklingsprogrammet her

Hvorfor fusionerer vi? 

Det tidligere Nykøbing F. Sygehus har og er kendt for at være et innovativt og effektiv sygehus, men mærker desværre i høj grad udfordringer med at rekruttere sundhedsfagligt personale. Det er ikke holdbart, og derfor har der været et behov for at styrke Nykøbing F. Sygehus' bæredygtighed. Det er ønsket med fusionen, at det tidligere Sjællands Universitetshospital kan bruge sin faglige robusthed til at robustgøre det tidligere NFS. 

Nykøbing F. Sygehus har som Danmarks sydligste akutsygehus en afgørende og central rolle i ambitionen om at sikre lighed i sundhedstilbud til borgere i den sydlige del af regionen. Der er i dag ikke lighed i sundhedstilbud for mange borgere i dette område. Det skyldes blandt andet mangel på praktiserende læger, men også afstand til de sundhedstilbud, som borgerne har brug for. Afstanden for en patient fra Nakskov til en specialafdeling i Roskilde er 155 km i bil. Det svarer til, hvis patienter i Hvidovre blev sendt til Odense for behandling.

Med fusionen får det nye Sjællands Universitetshospital en helt særlig profil og en unik mulighed for at blive dét specialiserede universitetshospital, der har et særligt fokus på de nære sundhedsleverancer og lighed i sundhed. 

Det nye Sjællands Universitetshospital

Den 1. januar 2024 trådte fusionen i kraft. Med over 7000 medarbejdere og aktivitet på samtlige sygehuse i regionen, har vi en særlig størrelse og med det følger et kæmpe ansvar for at løfte sundheden i regionen. 

Vi ønsker at nytænke det klassiske universitetshospital. Vi skal ikke blot være som de andre universitetshospitaler i Danmark. Vi vil kendetegnes ved også at gå forrest og differentiere os med en stærk profil, hvor vi fokuserer på: 

  • Prioritering
  • Omstilling til et mere nært sundhedsvæsen i tæt samarbejde med almen praksis og kommunerne
  • Forebyggelse, vi skal møde borgerne før de udvikler sig til komplekse patienter med et stort behandlingsbehov
  • Lighed i sundhed

Vores arbejdsplads

Som medarbejder på Sjællands Universitetshospital er du en del af en pionerånd. Vi prioriterer rum for faglig udvikling, og som medarbejder skal du opleve, at din faglige uddannelse og udvikling prioriteres. Vi ønsker hele tiden at løfte barren for den faglige kvalitet. Det kræver mod, og at vi tør gå forrest for at udvikle og sikre bedre patient- og pårørendeoplevelser.

Selvom vi er en stor organisation med medarbejdere på matrikler i hele regionen, så vægter vi fællesskabet højt, og vi tror på, at vi sammen kan lære meget af hinanden.

Erfaringsudveksling og inspiration er en del af dagligdagen, vores relationer bygger på tillid og som medarbejder skal du opleve en ledelse, der bakker op om nytænkning og idéer. 

Hver afdeling skal opleve, at der er mulighed for lokale tilpasninger, så arbejdsmiljøet kan tilgodeses for det enkelte team, hvor samarbejdsformen er tilpasset opgaven og medarbejderne.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital

Kommunikation

0

Ring til os

Skriv til os

Øvrig information

Send et tip

Har du en god historie eller et vigtigt budskab, du gerne vil have hjælp til at få ud at leve, så send os et tip.