Gå til indhold

Nedbringelse af ventelister og mere tid til patienterne – ja, den er god med dig

Gennemgribende oprydning i ambulatorierne skal give tid til kvalitet. Indsatsen, der involverer alle afdelinger, skal skabe plads til de patienter, der har mest brug for det.

- Af mange forskellige årsager har vi for lange ventelister, vi visiterer for mange patienter til det private og vi ser for mange patienter til kontrolforløb i vores ambulatorier.

Så kort siger de to lægefaglige vicedirektører Peder Fabricius og Morten Ziebell det, når de skal beskrive baggrunden for ’Tid til Kvalitet’, som nu sættes i gang med fuld fart på alle SUHs matrikler.

’Tid til Kvalitet’ er en indsats, hvor alle afdelinger skal lave en grundig gennemgang af de patienter, der kommer i eller venter på en tid i ambulatoriet. Formålet er at skabe bedre plads til de patienter, der har mest brug for at blive set og at droppe konsultationer, som ud fra en faglig vurdering ikke giver tilstrækkelig værdi. På denne måde skabes der tid til at se ny-henviste patienter, som i dag venter længe på udredning og behandling. Samtidig giver det bedre mulighed for at se sub-akutte patienter uden overbookning af ambulatorierne og bidrager derved til et bedre arbejdsmiljø. Indsatsen vil være en tilbagevendende forårsbegivenhed, så vi fastholder fokus og sikrer at effekten er varig.

- Vi er klar over, at det er en kæmpe opgave, vi sætter i gang, som vil kræve opbakning fra alle for at lykkes. Men det er også tvingende nødvendigt, at vi bruger vores kræfter på det rigtige, siger Morten Ziebell.

Efter planen skal indsatsen gennemføres i 2024 efter en nøje tilrettelagt tidsplan, hvor afdelingerne skal støttes af Staben med projektledelse, planlægning, koordinering og kommunikation. Allerede nu er afdelingerne i gang med indsamling af data og planlægning af oprydningsindsatsen. På nogle afdelinger vælger man at lukke ambulatoriet i en uge og inddrage alle medarbejdere i gennemgangen af patientforløb og retningslinjer – andre steder gøres det som en løbende proces.

Flere afdelinger har allerede været i gang med lokale tiltag, som har givet flotte resultater, som andre kan lære af. Fx har Medicinsk Afdeling i Køge i 2023 gennemført et stort omlægningsprojekt på Ambulatorium for mave, tarm og leversygdomme, kaldet Gastro-enterologisk omlægningsprojekt – GOP23.

Inden projektet gik i gang var der 2000 patienter på venteliste, alt for lidt tid til de sygeste patienter og et stresset arbejdsmiljø. Cheflæge Ole Hamberg forklarer baggrunden for at gå i gang med projektet:

- Vi havde simpelthen ikke tid nok til dem, der virkelig havde behov og vi havde alt for travlt. Vores arbejdsmiljø var præget af travlheden og frustrationen over, hvordan vi brugte vores faglighed, siger Ole.

- Vi satte en oprydning i gang, og nu ser vi flere relevante patienter. Vi har fået styr på vores patientforløb og har nu ca. 350 patienter på venteliste i modsætning til 2000. Ingen af vores patienter har i øvrigt været negative over for omlægningen.

Der er nedsat både en regional og lokal styregruppe, hvor der holdes øje med kliniske udfordringer, med økonomien og med kvaliteten. Regionens øvrige sygehuse i Slagelse og Holbæk er nemlig også med på vognen og igangsætter lignende tiltag som på SUH, undervejs deles erfaringer hospitalerne imellem.

- For at lykkes med indsatsen, er det nødvendigt, at der sikres motivation og faglig konsensus om hvilke patienter, der kan afsluttes. Det er vigtigt, at vi udfordrer vores vante praksis og tager et kritisk blik på, hvad der reelt giver værdi i vores patientforløb, siger Peder Fabricius. ’Det er forudsætningen for succes.