Gå til indhold

Ricco besøger Plastisk-Brystkirurgisk Afdeling og Onkologisk Afdeling

Kom med på besøg, da sygehusdirektør Ricco Norman Dyhr aflagde Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling og Onkologisk Afdeling i Roskilde et visit.
Sygehusdirektør Ricco taler med chefsygeplejerske Lotte Gebhard Ørsted og cheflæge Nicco Krezdorn fra Plastik og Brystkirurgisk afdeling.

Når vi fusionerer, er det vigtigt, at vi kender hinanden, vores udfordringer og vores styrker. Derfor er sygehusledelsen i disse tider på besøg på hospitalets matrikler i Køge, Roskilde, Nykøbing, Slagelse og Næstved. 

Kom med på to af de besøg, da sygehusdirektør Ricco Norman Dyhr aflagde Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling og Onkologisk Afdeling i Roskilde et visit.

Vi skal være stolte

På Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling stod cheflæge Nicco Krezdorn og chefsygeplejerske Lotte Gebhard Ørsted fredag morgen den 12. januar klar til at tage imod sygehusdirektør Ricco Norman Dyhr. Et besøg, de havde set frem til.

- Jeg synes, det er vigtigt, at sygehusledelsen kommer på besøg på afdelingerne. Det gør en stor forskel at møde Ricco personligt, både for at skabe en relation, men også fordi vi kan få vores sygehusdirektørs fulde fokus på vores afdeling for en stund, så han kan få et indblik i vores udfordringer, og hvad vi lykkes med, og hvad vi vil i fremtiden, fortalte Lotte.

Nicco og Lotte viste Ricco rundt på afdelingen, hvor de så nærmere på blandt andet operationsstuerne, opvågningsstuerne og ambulatorierne. De fortalte om, hvor de møder udfordringer i deres hverdag, og hvor de lykkes særligt godt.

Efter rundvisningen stillede Ricco det spørgsmål, han stiller alle afdelinger.

- Jeg spørger dem alle, hvad de er særligt stolte af. Det gør jeg, fordi jeg gerne vil vide, hvor de synes, vi lykkes som hospital. Det kan handle om faglighed, men også om arbejdsmiljø. Det giver mig en vigtig indsigt, men det handler også om, at vi gerne må prale, når vi er dygtige til noget. Det er vi i sundhedsvæsnet generelt ikke så gode til at gøre, så mit budskab er også, at afdelingerne skal huske sig selv på at fortælle om det, de er dygtige til, fortalte Ricco.

Dialog er afgørende

På Onkologisk Afdeling sad cheflæge Mads Nordahl og chefsygeplejerske Helle Gert Christensen om formiddagen klar til at fortælle, hvad de er særligt stolte af på deres afdeling.

Sygehusdirektør Ricco på besøg i Onkologisk afdeling. Her sammen med cheflæge Mads Nordahl og chefsygeplejerske Helle Gert Christensen.

De fortalte blandt andet om deres fokus på mennesket bag patienten, og hvordan de gennem forskellige eksperimenterende tiltag som eksempelvis fire dages arbejdsuger har forbedret deres arbejdsmiljø.

- Det er virkelig positivt, at vi får muligheden for at præsentere os og få en dialog om vores afdeling. Det sender et signal om, at vores sygehusledelse interesserer sig for os og den kliniske verden. Det virker godt, sagde Helle om Riccos besøg.

Det glæder også Mads, der ser dialogen med sygehusledelsen som en vigtig del af udviklingen af hospitalets afdelinger.

Når sygehusledelsen og regionen formulerer nogle overordnede strategier, som vi skal oversætte til praksis, så er det vigtigt, at vi får en dialog, så vi kan præsentere, hvordan vi gør det konkret. Så det er enormt rart, at de kommer på besøg og ser vores udfordringer, fortalte han.

Fusionen åbner muligheder

Fusionen indfandt sig også blandt samtaleemnerne under besøgene. På Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling ser Nicco og Lotte flere muligheder. De har derfor planlagt det, de kalder et studiebesøg til Nykøbing F., hvor de skal se nærmere på samarbejdsmulighederne.

Cheflæge Nicco Krezdorn og chefsygeplejerske Lotte Gebhard Ørsted viste Ricco rundt på afdelingen.

- Vi har mange idéer til, hvordan vi kan arbejde sammen på tværs. Men vi ved ikke, hvad der muligt, for vi kender ikke hospitalet, så vi har brug for at komme derned og få set og mødt vores kollegaer, så vi kan blive realistiske og finde nogle fælles veje, forklarede Nicco.

For Mads og Helle på Onkologisk Afdeling er fusionen også en kærkommen mulighed for at bygge broer på tværs.

- Vi ser fusionen som en fælles strategi, hvor vi tager det gode fra det ene og det andet sted. Det, tror jeg, er en styrke. Men jeg tror også, vi stadig skal være opmærksomme på, at det ikke er alt, der skal harmoniseres, og at der fortsat skal være plads til lokale forhold, forklarede Helle.

Den pointe tager Ricco også til sig.

- I nogle afdelinger er det ikke fusionen, der fylder mest, mens det i andre udgør en væsentlig del af hverdagen. Flere afdelinger er i gang med at kigge på, hvordan vi kan styrke vores samarbejde på tværs af matriklerne, eller hvordan det kan etableres, hvis det ikke er der i forvejen. For nye muligheder opstår under en fusion. Det, synes jeg, afdelingerne generelt har grebet godt, pointerede han.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital

Kommunikation

0

Ring til os

Skriv til os

Øvrig information

Send et tip
Har du en god historie eller et vigtigt budskab, du gerne vil have hjælp til at få ud at leve, så send os et tip.