Gå til indhold

Godt kollegaskab og tætte relationer på tværs af afdelinger

Akutafdelingerne i Nykøbing F., Køge og Roskilde fortæller hvordan de har skabt et godt kollegaskab og tætte relationer på tværs af afstande og afdelinger.

Relationer styrker samarbejde

Hvorfor skal man besøge hinanden?
- Hvorfor skal man ikke besøge hinanden?, omformulerer Poul Mossin spørgsmålet.

Som chefsygeplejerske på akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde har han i en årrække gjort en dyd ud af at opbygge tætte relationer på kryds og tværs af afdelinger og matrikler.

Cheflæge Gerhard Tiwald (til venstre) og chefsygeplejerske Poul Mossin (til højre) fra Akutafdelingen i Køge og Roskilde.

- Jeg tror virkelig på, at personlige relationer styrker et formelt samarbejde. Alt bliver nemmere. Man stoler mere på hinanden. Og når man gør det, og man så skal ringe og fortælle, at vi simpelthen er totalt overbelagte, så bliver hele processen meget nemmere, siger han.

Ham, Poul oftest ringer til, er Tom Hansen. Tom er chefsygeplejerske på akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F., og i over ti år har de to arbejdet tæt sammen, når den ene afdeling har haft brug for den anden i pressede situationer.
- Poul er en af dem, der står øverst i min telefonbog. Men det er vigtigt at sige, at vi er to selvstændige afdelinger, som arbejder godt sammen. På mange måder kunne vi jo sagtens klare os uden at arbejde sammen, men der er bare nogle fordele ved at gøre det, fortæller Tom.

Hvordan de fordele kan udnyttes i hverdagen, vender Poul og Tom på det, de kalder for samarbejdsmøder, hvor de besøger hinandens afdelinger. Dagsordenen for møderne er ikke altid fastlagt. Det vigtigste, fortæller Poul, er at gøre en indsats for at møde hinanden.
- Når vi mødes, er det ikke altid været med et specielt sigte for øje, men simpelthen bare for at snakke sammen. I en stor organisation kan man hurtigt blive proppet med alle mulige ting, så jeg synes, det er vigtigt, man tager sig tid til at snakke med hinanden og opbygge en personlig relation. Det ser jeg en stor værdi i, fortæller Poul.

Den værdi, mener Tom, er forudsætningen for et godt samarbejde mellem afdelinger.
- Det gode samarbejde starter hos ledelsen. Hvis vi er gode til at få skabt relationer på tværs af ledelserne, så siver det ned i afdelingen til vores medarbejdere. Så hvis vores medarbejdere støder på udfordringer i et samarbejde, så er det vigtigt, at vi som ledelse kender hinanden, så vi kan finde ud af, hvad der er gået galt, og hvordan vi sammen skaber et bedre samarbejde, siger han.

Udveksling kan bane vejen for fusionen

Vi behøver ikke at opfinde den dybe tallerken hver gang, forklarer John Sitarz.

John er cheflæge på akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F., og ligesom Poul og Tom ser han også værdi i at skabe tætte relationer. Og det kræver ikke en særlig anledning.

Chefsygeplejerske Tom Hansen (til venstre) og cheflæge John Sitarz (til højre) fra akutafdelingen i Nykøbing F..

- Jeg bor selv i Holbæk, og når jeg har møder enten i Køge eller i Roskilde, så inviterer jeg mig selv på besøg på forskellige afdelinger. Og det har jeg også tænkt mig at gøre fremadrettet. Når man sidder og ser hinanden i øjnene, så kan man nemmere få talt om de problemer, vi støder på i hverdagen, men også de gode historier, vi kan inspirere hinanden med, fortæller han.

En af dem, John deler inspiration med, er Gerhard Tiwald. Gerhard er cheflæge på akutafdelingen i Køge og Roskilde, og han har ved flere lejligheder besøgt akutafdelingen i Nykøbing F.. Han har blandt andet deltaget i introduktionerne for nye speciallæger, og senest har han taget to vagter på afdelingen.

- Jeg var nysgerrig på, hvad der fungerede for dem, og om der var noget, vi kunne bidrage med eller hjælpe med at udvikle. En ting er at få beskrevet en arbejdsgang, noget andet er at opleve den. Der er stor forskel. Man får et meget bedre indtryk, når man oplever stemningen, arbejdsmiljøet og hele afdelingen på egen krop, siger han.

Sådanne indtryk er særlig vigtige for læger under uddannelse, mener John og Gerhard. Sammen har de derfor igangsat et tiltag, hvor enkelte introduktionslæger arbejder et halvt år på hver matrikel. To læger er i februar begyndt i akutafdelingerne med udveksling for øje.

- Tanken er, at vi laver et uddannelsesforløb, hvor de lærer begge verdener af kende. Det har både en uddannelsesfordel, fordi de får arbejdet med forskellige patienttyper, og så er der også den sideeffekt, at de får et indblik i arbejdsmiljøet på begge afdelinger, så de senere hen forhåbentlig kan se sig selv arbejde begge steder på den lange bane, når deres uddannelse er færdig, forklarer Gerhard.

Lægernes udveksling er også et koncept, øvrige medarbejdergrupper kan drage nytte af under fusionen, mener John og Gerhard. I bund og grund handler det om at få en større forståelse for hinanden, understreger John.

- Hvis vi virkelig skal have noget ud af den her fusion, så skal vi lære hinanden at kende. Hos os er patienten af en anden kaliber end i Køge og Roskilde, så vi har forskellige forudsætninger, baggrunde og vilkår, som vi kan lære af hinanden, og det skal vi udnytte. Det giver rigtig god mening at stjæle fra hinanden og kopierer de arbejdsgange, der fungerer på de enkelte matrikler. Når man ser hinanden og hinandens afdelinger, så giver det mere mening i vores hoveder, forklarer han.

Kontakt

Adresse

Sjællands Universitetshospital

Kommunikation

0

Ring til os

Skriv til os

Øvrig information

Send et tip

Har du en god historie eller et vigtigt budskab, du gerne vil have hjælp til at få ud at leve, så send os et tip.